Το σημαντικότερο κομμάτι στη δημιουργία μιας επιχείρησης είναι η ιδέα. Από μόνης της όμως μια ιδέα δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται ένα όνομα και μια εταιρική ταυτότητα με την οποία ο κόσμος θα την αναγνωρίζει και θα την ξεχωρίζει ανάμεσα σε αμέτρητες άλλες επιχειρήσεις. Σε εκείνο το κομβικό σημείο εργαζόμαστε ώστε να βρούμε εκείνο το μοναδικό όνομα, την εταιρική ταυτότητα που θα ταιριάζει γάντι στην ιδέα αλλά και την δημιουργία λογοτύπου βασισμένο όχι  μόνον στο όνομα και το αντικείμενο της επιχείρησης αλλά και σε εκείνη τη μοναδική ιστορία που μια μέρα θα τη συνοδεύει. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν αρχικά μια αξία αλλά μετά από μια καλή ιστορία η αξία εκτοξεύεται.