Η Feel&Share δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2018. Είναι μια ομάδα εξαίρετων επαγγελματιών στον τομέα της προβολής, των οικονομικών και της διοίκησης.

Στις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις τα προβλήματα ζωτικής σημασίας προκύπτουν σε 3 τομείς, στην προβολή, στον διοικητικό και στον λογιστικό.

Μπαίνοντας σε μία επιχείρηση ανιχνεύουμε από πού πηγάζει το πρόβλημα και ενεργοποιούμε τους κατάλληλους συνεργάτες ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Σημαντικό κομμάτι εξίσου στο μέλλον μιας επιχείρησης είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της. Κάθε επιχείρηση έχει έστω ένα και σε πολλές επιχειρήσεις ή δεν προβάλλεται ή δεν έχει καν ανιχνευθεί! Η ομάδα μας αναλαμβάνει να το εντοπίσει ή και να το δημιουργήσει όπου χρειάζεται.

Η Feel&Shareείναι μια διαφορετική διαφημιστική. Δε μας αρέσει ο όρος διαφήμιση γι’ αυτό οι συνεργάτες μας, μας ακούν να μιλούμε μόνον για εξατομικευμένη προβολή. 

Το όνομά μας στηρίζεται  στη φράση ‘’Sharing is Caring’’, η οποία είναι από τις αγαπημένες του ιδρυτή του Facebook , Marc Zuckerberg που αποτελεί τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης  ‘’Μοιράζομαι άρα νοιάζομαι’’. Σε μια πιο ελεύθερη ερμηνεία είναι μοιράζομαι άρα νιώθω, ή αλλιώς επειδή νιώθω θέλω να μοιραστώ.